Pixelophobia

Kodeks etyczny

Pixelophobia

Postawa

Akceptujemy pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania przez twórców lub wydawców. Jeśli gra jest recenzowana na wydarzeniu zorganizowanym przez twórcę lub wydawcę, uwzględnimy to w artykule.

Nie akceptujemy prezentów, które przekraczają wartość łączną 500zł.

Akceptujemy gry i sprzęt o dowolnej wartości, który po opublikowaniu recenzji może pozostać w redakcji. Nie ma to jednak wpływu na ocenę, czy zakres ingerencji wydawcy lub producenta w recenzję.

Redaktorzy mogą wspierać twórców gier i wydawców w kampaniach na Kickstarterze, Indiegogo i podobnych portalach na poziomie, który pozwala na uzyskanie kopii gry lub urządzenia. Uwzględnianie adekwatnej informacji nie jest wymagane. Wkład większy niż minimalny na spełnienie tego wymogu niesie za sobą konsekwencję uwzględnienia informacji w artykule.

Czy artykuł ukarze się na stronie zależy tylko i wyłącznie od redaktorów, którzy wysyłali zapytanie lub otrzymali produkt, przy czym kopie recenzenckie i produkty, które dostaliśmy w wyniku naszego zapytania będą recenzowane w jak najkrótszym czasie, który pozwala na rzetelną ocenę produktu. Nie akceptujemy kopii recenzenckich, które obwarowane są wytycznymi, warunkami i sugestiami ocen. Należy zauważyć, że niektóre produkty mogą nie być dostępne na komercyjnym rynku i będą obwarowane embargiem. Zobowiązujemy się uszanować dany termin i nie publikować newsów i recenzji do zadanej daty.

Często będziemy recenzować gry i/lub produkty, które nabyliśmy samodzielnie, lub które zostały nam dostarczone przez osoby lub spółki niezwiązane z producentem lub wydawcą.

Oceny

Nie omawiamy ocen z wydawcami lub producentami gier przed datą publikacji recenzji. Możemy jednak udostępnić wydawcom lub producentom wczesny link do niepublicznej jeszcze recenzji. Nie będzie to jednak miało żadnego wpływu na zaplanowaną publikację lub treść recenzji, chyba że celem sprostowania błędu lub uzupełnienia informacji. W takim przypadku zostanie wystosowane sprostowanie, a pierwotna treść zostanie wykreślona z recenzji lub wpisu.

Będziemy publikować aktualizacje artykułów, gdy uznamy, że są one niezgodne ze stanem faktyczny, tj. w przypadkach gdy aktualizacja gry naprawi błąd lub kolejna iteracja sprzętu wyeliminuje wadę fabryczna. Zmiany zawsze będą oznaczone, a ich treść uzasadniona.

Konflikt interesów

O ile nie jest to uwzględniona w artykule, redaktorzy nie piszą o spółkach (1) w których inwestują lub z których czerpią korzyści finansowe, (2) które ich poprzednio zatrudniały, lub (3) zatrudniają obecnie człona rodziny lub inną osobę bliską. Jeśli któryś z konfliktów następują podczas pisania artykuły, to zostanie on uwzględniony w stopce artykułu, lub wyjaśniony w kontekście.

Redaktorzy mogą angażować się w akcje promocyjne gier i sprzętu, a także mogą uczestniczyć w procesie tworzenia takowych, jednak muszą uwzględnić swoje działania w ewentualnych artykułach dotyczących danej gry lub sprzętu.

Źródła

Nie płacimy źródłom. Może się zdarzyć, że źródło zostanie wymienione jako współautor artykułu lub anonimowy współautor artykułu. Anonimowe źródła muszą udowodnić swoją tożsamość, żeby móc być cytowane (umowa, odcinek wypłaty, etc.). Chronimy tożsamość naszych źródeł i nie ujawniamy ich pracodawcom, chyba że jesteśmy do tego zobligowani nakazem sądowym.

Poprawki

Przykładamy wagę, żeby każdy artykuł był jak najbardziej poprawny w momencie publikacji. Niepoprawne fakty w artykułach zostaną poprawione, jednak nie zostaną usunięte. Odpowiednia adnotacja zostanie uwzględniona w treści artykułu.

Reklamy i treści sponsorowane

Strona internetowa posiada reklamy serwowane przez zewnętrznych dostawców. Jeśli jakaś reklama wydaje Ci się nieodpowiednia, daj znam znać.

Przyjmujemy zlecenia napisania artykułów sponsorowanych. Każdy taki artykuł będzie odpowiednio oznaczony. Przyjęcie wynagrodzenia za artykuł sponsorowany nie zmienia faktu, że jest on pisany zgodnie z sumieniem redaktora, a w treści umowy lub zlecenia nie mogą znajdować się stypulacje dotyczące oceny lub treści, z wyłączeniem wytycznych zawartych w materiałach marketingowych.

Nie przyjmujemy zleceń, których celem jest oczernianie innych produktów lub podmiotów, promocja nieistniejącego sprzętu lub zbiórek. Wyjątkiem do ostatniego jest sytuacja, w której twórca zbiórki dostarczył nam prototyp lub mamy powody uważać, że produkt zostanie stworzony (np. historia udanych projektów).

Konkursy i loterie

Od czasu do czasu na stronie pojawią się konkursy. Nagroda zostaje przyznana za wykonanie zadania w ramach określonych kryteriów lub zbiorczo przez członków redakcji. Przykładowo kryteriami mogą być prędkość, pomysłowość, ilość. Nagroda w konkursie nie powinna być uznawana za reklamę lub promocję produktu lub marki.

Nie organizujemy loterii i gier losowych.

Konkursy i loterie

Spółki mogą wysyłać nam materiały promocyjne i/lub gry oraz sprzęt. Czy recenzja ukarze się na stronie zależy tylko i wyłącznie od redaktorów, przy czym kopie recenzenckie, które dostaliśmy w wyniku naszego zapytania będą recenzowane w jak najkrótszym czasie, który pozwala na rzetelną ocenę produktu. Nie akceptujemy kopii recenzenckich, które obwarowane są wytycznymi, warunkami i sugestiami ocen. Należy zauważyć, że niektóre produkty mogą nie być dostępne na komercyjnym rynku i będą obwarowane embargiem. Zobowiązujemy się uszanować dany termin i nie publikować newsów i recenzji do zadanej daty.

Często będziemy recenzować gry i/lub produkty, które nabyliśmy samodzielnie, lub które zostały nam dostarczone przez osoby/spółki niezwiązane z producentem/wydawcą.

Jawność

Każda próba ingerencji w artykuły publikowane przez Pixelophobię, będzie odnotowana. Informacja będzie zawierać dane ingerenta, produktu i artykułu, którego dotyczy.

W takich przypadkach zastrzegamy prawo do publikowania korespondencji, w tym gróźb i pozwów, w całości, jeśli nie jest to sprzeczne z prawem.