Kodeks etyczny

POSTAWA:

Akceptujemy pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania przez twórców lub wydawców. Jeśli gra jest recenzowana na wydarzeniu zorganizowanym przez twórcę lub wydawcę, uwzględnimy to w artykule.

Nie akceptujemy prezentów, które przekraczają wartość łączną 250zł.

Redaktorzy mogą wspierać twórców gier i wydawców w kampaniach na Kickstarterze, Indiegogo i podobnych portalach na poziomie, który pozwala na uzyskanie kopii gry lub urządzenia. Uwzględnianie adekwatnej informacji nie jest wymagane. Wkład większy niż minimalny na spełnienie tego wymogu niesie za sobą konsekwencję uwzględnienia informacji w artykule.

OCENY:

Nie omawiamy ocen z wydawcami lub producentami gier przed datą publikacji recenzji.

Będziemy publikować aktualizacje artykułów, gdy uznamy, że są one niezgodne ze stanem faktyczny, tj. w przypadkach gdy aktualizacja gry naprawi błąd lub kolejna iteracja sprzętu wyeliminuje wadę fabryczna. Zmiany zawsze będą oznaczone, a ich treść uzasadniona.

KONFLIKT INTERESÓW:

O ile nie jest to uwzględniona w artykule, redaktorzy nie piszą o spółkach (1) w których inwestują lub z których czerpią korzyści finansowe, (2) które ich poprzednio zatrudniały, lub (3) zatrudniają obecnie człona rodziny lub inną osobę bliską. Jeśli któryś z konfliktów następują podczas pisania artykuły, to zostanie on uwzględniony w stopce artykułu, lub wyjaśniony w kontekście.

Redaktorzy mogą angażować się w akcje promocyjne gier i sprzętu, jednak muszą uwzględnić swoje działania w ewentualnych artykułach dotyczących danej gry lub sprzętu.

ŹRÓDŁA:

Nie płacimy źródłom. Może się zdarzyć, że źródło zostanie wymienione jako współautor artykułu. Anonimowe źródła muszą udowodnić swoją tożsamość, żeby móc być cytowane. Chronimy tożsamość naszych źródeł.

POPRAWKI:

Przykładamy wagę, żeby każdy artykuł był jak najbardziej poprawny podczas publikacji. Niepoprawne artykuły zostaną poprawione, jednak nie zostaną usunięte.

REKLAMOWANIE:

Strona internetowa nie posiada reklam i nie jest planowane ich wprowadzenie. Nie przyjmujemy pieniędzy za napisanie artykułu, niezależnie, czy negatywnego, czy pozytywnego. Każdy artykuł został napisany zgodnie z sumieniem redaktora, a nie jako punkt widzenia producenta lub wydawcy.

LOSOWANIA:

Od czasu do czasu na stronie pojawią się konkursy. Zwycięzca będzie wybrany przez zewnętrzny system losujący. Do każdego konkursu zostanie przedstawiony regulamin, którego muszą przestrzegać wszyscy uczestnicy. Nagroda w konkursie nie powinna być uznawana za reklamę lub promocję produktu lub marki.

KOPIE RECENZENCKIE PRODUKTÓW:

Spółki mogą wysyłać nam materiały promocyjne i/lub gry oraz sprzęt. Czy recenzja ukarze się na stronie zależy tylko i wyłącznie od redaktorów, przy czym kopie recenzenckie, które dostaliśmy w wyniku naszego zapytania będą recenzowane w jak najkrótszym czasie, który pozwala na rzetelną ocenę produktu. Nie akceptujemy kopii recenzenckich, które obwarowane są wytycznymi, warunkami i sugestiami ocen. Należy zauważyć, że niektóre produkty mogą nie być dostępne na komercyjnym rynku i będą obwarowane embargiem. Zobowiązujemy się uszanować dany termin i nie publikować newsów i recenzji do zadanej daty.

Często będziemy recenzować gry i/lub produkty, które nabyliśmy samodzielnie, lub które zostały nam dostarczone przez osoby/spółki niezwiązane z producentem/wydawcą.